> Home | Ştiri

Ştiri

Scrisoare de informare despre încetarea activității unui fond de investiți
înapoi

Scrisoare de informare despre încetarea activității unui fond de investiți

Stimate Client!       
       
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (CIG Pannonia Asigurări de Viață S.A.) urmărește în permanență performanța fondurilor sale de investiții, care pot fi alese de catre clienti, fiind atasate asigurărilor de viață de tip unit linked.
Datorită reducerii semnificative a ratei dobânzilor de către Banca Centrală, în ultima perioadă de timp a scăzut performanța Fondului de Investiţii Monetar în Euro. Avand iin vedere acest fapt, protectia capitalului nu mai poate fi susţinută în mod economic în acest mediu al dobânzi. Pentru a putea susţine cresterea de capital si de lichiditate pe o perioada de termen lung a fondurilor noastre de investiţii şi a putea oferi siguranţă şi randament competitiv, fondurile de investiţii atasate contractului dumneavoastra de asigurare de viaţă de tip unit linked se modifică în felul următor:

•    la data de 1 martie 2014 încetează activitatea Fondului de Investiţii Monetar
     în Euro


    şi pentru înlocuirea acestuia

•    la data de 27 februarie 2014 se înfiinţează un nou fond de investiţii denumit
     Fondul de Investiții Lichiditate în Euro.


La conceperea politicii de investire, cel mai important aspect a constituit menținerea riscului la un nivel cât mai mic posibil. Pentru acest scop instrumentele de investiţii compenente ale fondului de investiţii, vor constitui numai titlurile de valoare pe termen scurt, garantate de statul maghiar şi depozitele bancare în forinți sau formele de investire în aceste fonduri. Administratorul portofoliului va investi sumele disponibile ale fondului cu o deosebită grijă, numai în fondurile cele mai sigure, astfel minimalizând fluctuațiile cursului de schimb și riscul non-plății. Acest lucru explică rata ridicată a investițiilor în titluri de stat maghiare, deoarece pentru investitorii maghiari titurile de credit emise de statul maghiar sunt cele mai sigure din punctul de vedere al plății capitalului investit și al dobânzilor.

Administratorul portofoliului se străduieşte şi în cazul Fondului de Investiţii Lichiditate în Euro, ca rata de schimb a fondului de investiţii să rămână stabilă pe termen scurt şi să nu scadă. În baza compoziţiei şi politicii de investire a noului fond de investiţii, acesta este recomandat şi clienţilor care doresc sa aiba siguranta pe termen scurt.

Datorită încetării activităţii Fondului de Investiţii Monetar în Euro, funcţia de protecție a capitalului, încetează de asemenea, iar pentru primele de asigurare investite în noul Fond de Investiţii Lichiditate în Euro, administratorul de fonduri, administratorul portofoliului sau terțe persoane nu ofera garanţie de capital sau randament al beneficiilor.

Politica de investire, compoziţia strategică a noului fond de investiţii şi riscurile caracteristice acestui fond de investiţii, sunt prezentate la următoarea adresă:http://www.cigromania.ro/produse-si-servicii/fondurile

Tot aici, se pot găsi informatiile generale ale politicii de investiţii privind toate fondurile de investiţii. În cazul în care doriţi să primiţi versiunea tipărită a descrierii fondului de investiţii, vă rugăm să anunţați la Departamemntul de Relaţii cu Clienţii şi noi o vă trimitem gratuit.

1.    Transferarea unităţilor de fond din fondul de investiţii care încetează să mai
       existe


În privinţa fondului care urmează să-și înceteze activitatea, Asiguratorul va nota pentru ultima oară rata de schimb şi valoarea activului net la data de 27 februarie 2014 (joi) şi va executa tranzacţiile scadente legate de fondul de investiţii la data de 28 februarie 2014. Asiguratorul va nota rata de schimb şi valoarea activului net legat de noul fond de investiţii, pentru prima oară la data de 27 februarie 2014, iar comercializarea acestuia va începe la data de 1 martie 2014.

La data de 1 martie 2014 Asiguratorul, în absenţa unei dispoziţii contrare, va transfera valoarea tuturor unităţilor de fond aflate în Fondul de Investiţii Monetar în Euro, calculata la rata actuală din data de 27 februarie 2014 în Fondul de Investiţii Lichiditate în Euro. Asiguratorul va achiziționa unităţile de fond ale noului fond de investiţii la prima rată a noului fond de investiţii, adică la rata din 27 februarie 2014 (nr. 1). Asiguratorul nu va aplica nici o taxă pentru efectuarea transferului descris mai sus, a unităţilor de fond, la data de 1 martie 2014.

2.    Redirecționarea automată a primelor

Dacă la data de 1 martie 2014 alocarea procentelor de investire  a plăților esalonate și/sau suplimentare conţine Fondul de Investiţii Monetar în Euro care urmează să înceteze, Asiguratorul va iniţia în mod automat redirecționarea plăţilor. În cazul plăţilor efectuate după data de 1 martie 2014, în baza alocarii ui actuale a plăţilor, Asiguratorul va transfera partea de sumă dispusă pentru Fondul de Investiţii Monetar în Euro, la noul fond de investiţii cu lichiditate. După 1 martie 2014 nu se mai poate primi niciun document de alocare a procentelor in fonduri / redirecționare de plată, care sa conţina fondul de investiţii ce urmează să înceteze.

Dacă Contractantul nu dispune alocare primelor suplimentare în fonduri de investiţii, la primirea prezentei scrisori de informare sau mai târziu, atunci primele plătite şi identificate după 1 martie 2014, vor fi investite în Fondul de Investiţii Lichiditate în Euro.

3.    Modificarea operării Serviciului Navigator

De la data de 1 martie 2014 fondul de investiţii protejat al Serviciului Navigator va fi Fondul de Investiţii Lichiditate în Euro. Astfel, în cazul tuturor transferurilor automate, care se vor demara în cadrul Serviciului Navigator şi se vor executa după data de 1 martie 2014, noul fond de investiţii cu lichiditate va apare ca fondul de investiţii protejat. Schimbarea fondului de investiţii protejat, nu va cauza nicio altă modificare în modul de operare al serviciului.


În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să vă adresați Consultantului dumneavoastra in Asigurari sau direct Societatii noastre - Departamentul de Relații cu Clienții.