> Home | Ştiri

Ştiri

Raport scurt: Creștere și profit legendar la CIG Pannónia în primul trimestru
înapoi

23 mai 2017

Raport scurt: Creștere și profit legendar la CIG Pannónia în primul trimestru

Datorită achizițiilor și îmbunătățirii performanțelor la nivel de grup CIG Pannónia a înregistrat cele mai bune rezultate trimestriale. La nivel de grup, firma a realizat venituri impozabile în valoare de 2,515 miliarde HUF. În comparație cu aceeași perioadă a anului precedent, veniturile din asigurări au crescut cu 48%, atingând suma de 6,025 miliarde HUF – precum menționat în raportul trimestrial scurt, întocmit în conformitate cu regulile contabile internaționale.

În conformitate cu regulile contabile internaționale Grupul CIG Pannónia a publicat azi un raport consolidat, nesupus procedurii de audit, care conține informațiile financiare referitoare la primul trimestru. Grupul de asigurări maghiar a încheiat una dintre trimestrele cele mai bogate în evenimente din istoria sa. A fost achiziționat Pannónia Biztosítók (Asigurări Pannónia) (fosta MKB Biztosítók (Asigurări MKB)), aceasta fiind ulterior integrată în Grupul CIG Pannónia - asigurări de viață și de bunuri – în prezent este așteptată autorizarea finalizării acestei tranzacții. Conform strategiei CIG Pannónia a fost începută trecerea pe profit a firmei de asigurări generale Pannónia achiziționate, CIG Pannónia concentrându-se exclusiv pe segmentele de piață în cazul cărora poate crea și valorifica cu eficiență produse competitive. Acesta este motivul pentru care, în urma achiziționării Pannónia Biztosítók, s-a decis transferarea asigurărilor obligatorii auto și a asigurărilor de locuință de la CIG Pannónia la Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt *(Aegor Asigurări Generale Ungaria) – în prezent este așteptată autorizarea acestui transfer.

În februarie 2017 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (Pannónia Asigurări de Viață Ungaria) și Pannónia Nyugdíjpénztár Konzorciuma (Consorțiul Pannónia Fond de Pensii Ungaria) au câștigat licitația organizată de DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (DIMENZIÓ Asigurări și Ajutoare Reciproce Ungaria), în scopul transferării efectivului de asigurări. În acest sens, părțile au semnat deja contractul, însă un astfel de transfer poate fi efectuat doar după obținerea autorizațiilor corespunzătoare de la autoritățile competente, motiv pentru care finalizarea acestei operațiuni este estimată pentru trimestrul următor. Astfel, CIG Pannónia urmează să preia un efectiv compus din: rezerve de asigurări de viață în valoare de 2 miliarde HUF și un fond de asigurări de pensii în valoare de 0,4 miliarde HUF.
Desigur, operațiunile menționate vor avea un impact semnificativ asupra rezultatelor financiare ale CIG Pannónia. Continuarea îmbunătățirii rezultatelor a fost observată și în cazul celorlalte firme din cadrul grupului. Astfel, datorită combinării efectelor achiziției și ale îmbunătățirii rezultatelor Grupul CIG Pannónia se mândrește cu una dintre cele mai bune trimestre din istoria sa.

În primul trimestru al anului 2017 Grupul a realizat un venit impozabil în valoare de 2,515 miliarde HUF, acțiunile fiind cotate la valoare de 40,1 HUF/bucată. Aceste rezultate au fost influențate semnificativ de achiziția Pannónia Biztosítók și de badwill aferent, precum și de reevaluarea cheltuielilor combinate, profitul fiind în valoare de 3,183 miliarde HUF. În cazul activelor de valorificat pierderile au fost de 463 milioane HUF. În cazul societăților comerciale achiziționate se presupune faptul că acestea vor funcționa pe pierdere în anul 2017.
În cazul Grupului suma destinată asigurărilor este în valoare de 6,025 miliarde HUF, o creștere de 48% în comparație cu perioada similară din anul trecut. În ceea ce privește domeniile de asigurare, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară cu excepția segmentului de asigurări de viață, celelalte segmente au înregistrat o creștere de 74%, în cazul asigurărilor de viață fiind înregistrată o creștere de 36%, în comparație cu primul trimestru al anului 2016.

În comparație cu anul precedent, Grupul a încheiat în primul trimestru al anului 2017 contracte de asigurare în valoare de 2.196 miliarde HUF, o creștere de 133%. În comparație cu perioada similară al anului trecut, în cazul asigurărilor de viață au fost înregistrate contracte noi în valoare de 682 milioane HUF, o creștere de 95%. În cazul celorlalte segmente au fost încheiate contracte noi în valoare de 1,514 miliarde HUF, o creștere de 154% în comparație cu primul trimestru al anului 2016.

În cazul segmentului de asigurări de viață activele valorificate au crescut cu 15%, în comparație cu primul trimestru al anului trecut.  În comparație cu anul trecut, activitățile de brokeraj au crescut 89%, în timp ce datorită noilor filiale segmentul bancar a crescut de 20 de ori.
Puterea Grupului CIG Pannónia este dovedită nu doar de achizițiile efectuate. Conform Szolvencia II al Grupului la sfârșitul anului 2016 capitalul consolidat – adică premergător consolidării Pannónia Biztosítók - a fost de 207%, o creștere semnificativă față de estimările Comisiei de Supraveghere. Astfel, volatilitatea a fost de 50%, nivelul atins fiind de 150%.

Începând cu 11 aprilie CIG Pannónia a încheiat cu MKB Bank Zrt. un acord de cooperare strategică. Conform acestui acord cele două firme vor coopera pe termen lung, valorificarea asigurărilor de pensie şi de viață ale CIG Pannónia fiind integrate în rețeaua de filiale ale MKB (Banca Comercială Maghiară). Pe de altă parte, agenții CIG Pannónia vor oferi clienților și produsele Băncii Comerciale Maghiare. Acordul de cooperare încheiat între Banca Comercială Maghiară și CIG Pannónia întărește cooperarea strategică a celor două unități. Această cooperare strategică este construită pe deja existenta cooperare strânsă și benefică pentru ambele părți.