> Home | Ştiri

Ştiri

Informare despre modificarea ofertei de fonduri de investiţii
înapoi

Informare despre modificarea ofertei de fonduri de investiţii

Stimaţi Clienţi!        

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a dorit şi doreşte în continuare să asigure clienţilor săi cea mai largă paletă posibilă de servicii, la cel mai înalt nivel. În acest sens, Societatea noastră a evaluat gama de fonduri de investiţii oferite şi a decis să o modifice. Pentru mai multă eficienţă, în cadrul acestei schimbări vor fi concentrate mai multe fonduri de investiţii care vizează aceleaşi domenii de investiţii şi funcţionează în conformitate cu politici de investiţii similare. Astfel, odată cu creşterea valorii nete a diferitelor fonduri de investiţii, costurile pentru funcţionarea acestora vor fi proporţional mai mici, ceea ce înseamnă că vor fi capabile să genereze randament superior. În conformitate cu modificările amintite mai sus, începând cu data de 01.07.2015, Societatea noastră va închide mai multe fonduri de investiţii. În locul acestora şi în acelaşi timp vom introduce fonduri de investiţii care vizează domenii similare cu cele închise. Punctul 1 conţine detaliile schimbărilor introduse. Modificările curente vizează exclusiv Contractele de Asigurare de Viaţă legate de Unităţile de Investiţie Signum pentru Acţiuni în Euro.

1.    Schimbarea ofertei de fonduri de investiţii

a.    Schimbarea fondurilor de investiţii cu alte fonduri de investiţii având strategii de investiţii identice
Datorită concentrării fondurilor de investiţii menţionate mai devreme, vom efectua o schimbare de ordin tehnic în cazul unui fond de investiţii accesibil prin contractul dvs.: fondul de investiţii accesibil prin contractul dvs. până în momentul de faţă va fi închis în data de 01.07.2015. În locul acestuia vom introduce un fond de investiţii având politică de investiţii şi riscuri similare. Schimbarea fondului de investiţii este necesară din cauza concentrării fondurilor de investiţii şi nu are efect asupra investiţiilor. Concentrarea fondurilor de investiţii duce la creşterea valorii nete a diferitelor fonduri de investiţii, iar costurile pentru funcţionarea acestora vor fi proporţional mai mici, ceea ce înseamnă că vor fi capabile să genereze randament superior. În cadrul modificării, Societatea noastră închide Fondul de Investiţii din Rusia pentru Acţiuni în Euro şi în locul acestuia introduce Fondul de Investiţii Rusia Ural pentru Acţiuni în Euro.

În afară de cele de mai sus, vom mai efectua o schimbare de fond de investiţii la aceeaşi dată. În locul Fondului de Investiţii din America Latină pentru Acţiuni în Euro introducem Fondul de Investiţii Amazonas din America Latină pentru Acţiuni în Euro. Acest fond de investiţii vizează un domeniu de investiţie identic cu cel închis.
Capitalul acumulat în fondurile de investiţii închise va fi transferat – în lipsa unor directive contrare – în fondurile de investiţii similare ca politică de investiţii. Punctele 2-4 conţin detaliile despre procesul de închidere a fondurilor de investiţii, introducerea celor noi şi transferurile de capital legate de acestea.
 
La următoarele pagini puteţi accesa prezentarea şi descrierea politicii de investiţie şi a structurii strategice, respectiv a riscurilor caracteristice fondului de investiţii pentru toate fondurile de investiţii oferite de asigurator – astfel veţi găsi aici şi informaţii detaliate despre noile fonduri de investiţii: http://www.cigromania.ro/produse-si-servicii/fondurile. Tot aici veţi găsi şi regulile generale aplicate de politica de investiţie. Aceste reguli sunt valabile pentru fiecare fond de investiţie.

2.    Transferul unităţilor de fond din fondurile de investiţii care urmează a fi închise

Pentru fondurile de investiţii care urmează a fi închise, 29.06.2015 (luni) este ultima zi în care Asiguratorul notează cursul şi valoarea netă a fondului de investiţii. Totodată, în aceeaşi zi efectuează tranzacţiile programate pentru 30.06.2015, legate de fondurile de investiţii.
În lipsa unor dispoziţii contrare, în data de 01.07.2015, Asiguratorul transferă valoarea cotată la cursul din data de 29.06.2015 a tuturor unităţilor de fond din fondul de investiţii care urmează a fi închis în fondurile de investiţii menţionate la punctul 1. La cumpărarea unităţilor de fond, Asiguratorul utilizează cursul din 29.06.2015 pentru noul fond de investiţii. Asiguratorul nu impune niciun comision pentru transferul unităţilor de fond efectuate în acest mod în data de 01.07.2015.
Până în data de 16.06.2015, dvs. aveţi posibilitatea de a dispune transferul unităţilor dvs. de fond din fondul de investiţii care urmează a fi închis în alte unităţi de fond decât cele cuprinse la punctul 1. Prima solicitare de schimbare de fond de investiţii în care dispuneţi transferul tuturor unităţilor de fond din fondul de investiţii care urmează a fi închis va fi onorată fără comision, dacă transmiteţi Asiguratorului o solicitare în acest sens până la data menţionată anterior.

3.    Transfer automat al primelor

Dacă în prevederile contractului în vigoare la data de 01.07.2015 privind repartizarea primelor referitoare la plăţi regulate sau plăţi ocazionale există unul sau mai multe fonduri de investiţii care urmează a fi închise, Asiguratorul iniţiază transferul automat al primelor în noul fond de investiţii conectat la cel pe care l-a înlocuit (vezi punctul 1). Din primele plătite după data de 01.07.2015, partea ce ţine de fondul/fondurile de investiţii închis(e) va fi transferată în noul/noile fond(uri) de investiţii. După data de 01.07.2015 nu pot fi emise solicitări de repartizare sau transfer de primă în care apare un fond de investiţii închis.

4.    Schimbări în funcţionarea serviciului Pannónia Navigátor

În ceea ce priveşte serviciul Navigátor, locul fondului de investiţii închis va fi preluat de noul fond de investiţii introdus în locul celui închis prin redirecţionarea automată a primelor. În cazul noilor fonduri de investiţii introduse în locul celor închise, media mobilă şi intervalul de toleranţă sunt identice cu cele ale fondurilor de investiţii închise.
 
5.    Ce aveţi de făcut?

În cazul în care aţi investit într-un fond de investiţii care urmează a fi închis sau în repartizarea primelor există unul sau mai multe fonduri de investiţii, dar sunteţi mulţumit de noile fonduri de investiţii introduse în locul acestora, dvs. nu aveţi nimic de făcut. Asiguratorul efectuează în mod automat schimbarea fondurilor de investiţii şi transferul primelor. În cazul în care serviciul Navigator a funcţionat pentru oricare dintre fondurile de investiţii care urmează a fi închise, serviciul Navigator va fi funcţional şi pentru noul fond de investiţii introdus în locul celui închis.
Până în data de 16.06.2015, aveţi posibilitatea să solicitaţi plasarea unităţilor de fond din fondul de investiţii care urmează a fi închis în alte fonduri decât cele menţionate la punctul 1. Dacă în prevederile actuale privind repartizarea primelor există unul sau mai multe fonduri de investiţii care urmează a fi închise, şi în viitor nu doriţi să investiţi în fondul/fondurile de investiţii introdus(e) în locul acestora, puteţi solicita modificarea repartizării printr-o cerere de transfer a primelor adresată Asiguratorului. În cazul modificării prevederilor actuale de repartizare a primelor, Serviciul Navigator va efectua în mod automat schimbările de fond de investiţii doar în cazul fondurilor de investiţii incluse în noua solicitare.


Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresaţi cu încredere consultantului dvs., persoanei care v-a transmis contractul de asigurare sau contactaţi serviciul nostru de relaţii cu publicul.


CIG Pannonia