> Home

Arhiva

CIG România lansează asigurarea mixtă de viaţă Benefit
înapoi

22 februarie 2011

CIG România lansează asigurarea mixtă de viaţă Benefit

CIG România lansează Benefit, o asigurare mixtă de viaţă cu două variante – de bază şi extinsă, care acoperă atât riscul de deces al asiguratului, cât şi riscul de supravieţuire. În acoperirea extinsă sunt incluse asistenţa pentru 25 de boli grave şi pentru invaliditate totală permanentă ca urmare a unui accident. În plus, asigurarea de viaţă Benefit este şi un instrument de economisire, rata anuală a dobânzii garantate fiind de 3%.

„Bazându-ne pe experienţa noastră internaţională pe segmentul asigurărilor, am creat asigurarea mixtă de viaţă Benefit, un produs unic pe piaţa locală”, a declarat István Kádár, CEO CIG România.

„Avantajul poliţei constă, în principal, în flexibilitatea sumei asigurate, care poate fi diferită în caz de deces sau de supravieţuire. De asemenea, asigurarea mixtă de viaţă Benefit acoperă şi alte tipuri de riscuri, cum sunt bolile grave şi invaliditatea permanentă totală, dar oferă şi posibilitatea de a adăuga asigurării principale patru pachete de accident, inclusiv spitalizarea, intervenţii chirurgicale, invaliditate parţială sau permanentă şi deces în urma unui accident. Concret, asiguraţii noştri beneficiază de plata unor indemnizaţii zilnice în caz de spitalizare sau de suma totală în cazul intervenţiilor chirurgicale, chiar dacă celelalte cheltuieli sunt acoperite de asigurările obligatorii de stat.”

Asigurarea mixtă de bază acoperă decesul din orice cauză al persoanei asigurate pe durata valabilităţii poliţei de asigurare şi opţional, supravieţuirea la data expirării poliţei. Pentru acest tip de asigurare, vârsta de intrare în asigurare este de minim 14 ani şi maxim 65 de ani.

În ceea ce priveşte asigurarea mixtă de viaţă extinsă, vârsta asiguratului la începutul asigurării este de minim 14 ani şi de maxim 60 de ani. Pe lângă riscul de deces şi cel de supravieţuire, acest tip de asigurare acoperă şi riscuri suplimentare, cum sunt invaliditatea permanentă totală ca urmare a unui accident sau boli grave, de exemplu: cancer, infarct, operaţie de bypass, insuficienţă renală cronică, transplant al unui organ de importanţă vitală, arsură de gradul 3 sau 4, scleroză multiplă, Alzheimer, Parkinson sau comă.

Asigurarea Benefit oferă posibilitatea de indexare, modificând primele sau suma asigurată pentru riscuri pe durata contractului, în orice moment, de suspendare totală sau parţială a plăţilor pentru primele periodice şi cele suplimentare, de rambursare a poliţei şi retragere eşalonată de numerar.

În plus, asiguratul poate opta pentru asigurarea suplimentară de accidente şi sănătate, care acoperă decesul persoanei asigurate survenit în urma unui accident, spitalizarea şi intervenţiile chirurgicale din orice cauză, persoana asigurată fiind în caz de accident, titularul poliţei sau principalul asigurat.

Asigurarea mixtă de viaţă Benefit poate fi utilizată şi ca instrument de economisire, produsul incluzând o componentă de investiţie a excedentului. Benefit oferă posibilităţi de investiţii denominate în RON îndiferite fonduri, administrate de Concorde, Credit Suisse şi Pioneer Investments. 90% din valoarea excedentului de dobândă obţinut din investirea rezervei poliţei, este alocat poliţei sub formă de participare la profit şi este reinvestit odată cu rezerva poliţei, astfel încât valoarea participării la profit se majorează în fiecare an.

Acest articol aparține următoarelor categorii: Produse și servicii