> Home

Arhiva

înapoi

27 ianuarie 2011

CIG Pannónia Life Insurance raportează rezultatele înregistrate în ultimul trimestru din 2010

CIG Pannónia Life Insurance Plc. a publicat rezultatele pentru ultimul trimestru al anului 2010. Anul trecut, compania a acumulat prime brute subscrise în valoare de peste 95 milioane de EUR (25,8 miliarde de HUF), în comparaţie cu 2009, când a înregistrat prime brute în valoare de peste 44 milioane de EUR (12 miliarde de HUF). Creşterea cu 114% a profitului s-a datorat, în mare măsură, vânzării masive de asigurări de viaţă de tip unit-linked şi a înnoirii primelor pentru portofoliile existente.

„Vânzările de asigurări de viaţă cu primă anuală în valoare de peste 38 milioane de EUR (10,3 miliarde de HUF) şi primele brute subscrise, care au totalizat peste 95 milioane de EUR (25,8 miliarde de HUF), indică o creştere a portofoliului de asigurări care ne-a depăşit aşteptările în 2010”, a spus Csaba Gaál, CEO CIG Pannónia Life Insurance. „Vânzările de asigurări de viaţă de tip unit-linked au fost motorul din spatele creşterii noastre, dar şi vânzările produselor tradiţionale au crescut. În 2011 plănuim să punem un accent şi mai mare pe vânzarea produselor tradiţionale.”

Prime brute subscrise

Valoarea primelor brute subscrise ale CIG Pannónia Life Insurance în perioada raportată a fost de peste 95 milioane de EUR (25,807 miliarde de HUF), ceea ce reprezintă o creştere cu 214% faţă de aceeaşi perioadă din 2009. Aceasta include 95.163.416 milioane de EUR (25,691 miliarde de HUF) din vânzările de asigurări de viaţă de tip unit-linked şi 429.679.252 milioane de EUR (116 milioane de HUF) din vânzările de asigurări de viaţă tradiţionale. Primele suplimentare au atins peste 38 milioane de EUR (10,428 miliarde de HUF), dintre care majoritatea au provenit din asigurări de viaţă de tip unit-linked. 39% dintre primele de poliţe, adică peste 22 milioane de EUR (6,023 miliarde de HUF), au provenit din poliţele vândute în 2008 şi 2009, în valoare de peste 25 milioane de EUR (6,859 miliarde de HUF). 

Costuri operaţionale

Costurile operaţionale ale companiei au fost de peste 63 milioane de EUR (17,150 miliarde de HUF) în 2010. Aici sunt incluse costuri de achiziţie de peste 48 milioane de EUR (13,161 miliarde de HUF), costuri de management de peste 14 milioane de EUR (3,940 miliarde de HUF), costuri de soluţionare a cererilor de peste 55 mii de EUR (15 milioane de HUF) şi costuri de investiţii de peste 125 mii de EUR (34 de milioane de HUF). 

Costurile operaţionale au fost generate de creşterea dinamică a companiei: numărul angajaţilor a crescut de la 79 de persoane în 2009 la 113 în 2010 şi, datorită extinderii operaţiunilor, costurile legate de consultanţă şi imprimare au crescut peste aşteptări. 

Cheltuieli

Cel mai important element în ceea ce priveşte cheltuielile este schimbarea survenită în rezervele asigurărilor de tip unit-linked, care a avut o valoare de peste 41 milioane de EUR (11,295 miliarde de HUF). Suma brută a creanţelor şi serviciilor a fost de peste 15 milioane de EUR (4,087 miliarde de HUF), dintre care peste 55 mii de EUR (15 milioane de HUF) au fost legate de asigurările de viaţă tradiţionale, iar restul a fost alocat  răscumpărărilor totale sau parțiale.  

Vânzări

Vânzările de asigurări de viaţă noi au crescut în mod dinamic: compania a vândut contracte cu incidenţă anuală în valoare de peste 38 milioane de EUR (10,312 miliarde de HUF), dintre care peste 37 milioane de EUR (10,199 de miliarde de HUF) au reprezentat valoarea contractelor de asigurări de viaţă de tip unit-linked, iar peste 400.000 de EUR (113 milioane de HUF) a fost valoarea contactelor de asigurări tradiţionale. 

Asigurări de tip unit-linked/tradiţionale

20.126 de contracte au fost vândute în 2010, dintre care 17.268 au fost asigurări de viaţă de tip unit-linked, iar 2.858 au fost asigurări de viaţă tradiţionale. CIG Pannónia Life Insurance a atins o rată de creştere de 92% în ceea ce priveşte numărul de asigurări de viaţă de tip unit-linked, ceea ce se traduce prin deţinerea a două treimi din piaţa de asigurări de viaţă. În ceea ce priveşte primele anualizate, compania a avut o creştere de 113%, ceea ce a însemnat, de asemenea, o creştere a primei anuale medii. 

Portofoliul de asigurări al companiei a crescut la 28.388 de contracte (dintre care 26.220 sunt asigurări de viaţă de tip unit-linked şi 2.168 sunt asigurări de viaţă tradiţionale). Prima anualizată cu care compania a încheiat anul a crescut la peste 57 milioane de EUR (15.611 miliarde de HUF), dintre care 57.352.000 de EUR (15,469 miliarde de HUF) reprezintă prima anualizată din asigurări de viaţă de tip unit-linked, iar 526.000 de EUR (142 de milioane de HUF) reprezintă prima anualizată din asigurările de viaţă tradiţionale. 

Canale de vânzare 

Diversificarea canalelor de vânzare a căpătat amploare în 2010. În ceea ce priveşte prima anualizată, volumul brokerilor mici a crescut, astfel BROKERNET deţine 78%, agenţii 12%, în timp ce alte canale de vânzare alternative au ajuns la 10%. 

Activitatea din România şi Slovacia

Valoarea anualizată a primelor pentru contractele de asigurări de tip unit-linked, vândute de CIG România, în ultimul trimestru din 2010, a fost de aproximativ 1.187.000 de EUR ( 320 de milioane de HUF). Pentru perioada următoare principalele priorităţi ale companiei vor fi stabilirea relaţiilor de business, consolidarea poziţiei pe piaţa locală şi diversificarea canalelor de vânzări. 

În Slovacia, CIG Pannónia Life Insurance vinde contracte de asigurări de viaţă de tip unit-linked, denominate în euro, prin intermediul filialei slovace a BROKERNET Group. În ultimul trimestru al anului 2010, au fost vândute contracte cu prime anualizate de peste 940 mii de EUR (256 de milioane de HUF), ceea ce a reprezentat un profit care a depăşit planurile preliminare. 

Oferta publică iniţială (IPO)

Oferta publică iniţială a acţiunilor CIG Pannónia Life Insurance Plc. s-a încheiat cu succes. Perioada de subscriere pentru investitorii de retail a avut loc între 11 şi 22 octombrie 2010, perioadă în care toate acţiunile valabile pentru distribuţie (10.850.000 de acţiuni) au fost vândute şi compania a obţinut noi capitaluri proprii în valoare de peste 34 milioane de EUR (9,3 miliarde de HUF). După generarea de noi acţiuni de către Casa Centrală de Compensări şi Depozite din Budapesta (KELER), CIG Pannonia Life Insurance a iniţiat introducerea acţiunilor sale în Categoria B la Bursa din Budapesta. Prima zi de tranzacţii a fost 8 noiembrie 2010 iar preţul de deschidere a fost de 938 de HUF (3,5 EUR). 

Compania a început să pună bazele noii conduceri a subsidiarei CIG Pannónia First Hungarian General Life Insurance Ltd., care este implicată în sectorul asigurărilor non-life şi a iniţiat procesul de extindere a activităţilor cu Autorităţile Ungare pentru Servicii Financiare cu scopul de a deveni un membru activ pe piaţa de asigurări non-life în 2011.

Acest articol aparține următoarelor categorii: Informații despre asigurări, Informații despre investiții