> Főoldal | Panaszkezelési elvek

Panaszkezelési elvek

Tisztelt Ügyfeleink! Társaságunk célja, hogy Ügyfeleink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez és Ügyfeleink elégedettségének növeléséhez fontos számunkra minden visszajelzés, legyen az pozitív vagy akár negatív, amely termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, munkatársainkkal és ügyintézésünkkel, illetve cégünk egészével kapcsolatos.

A panaszok megfelelő és hatékony kezelése érdekében az alábbi panaszkezelési elveket és gyakorlatot követjük:

A hozzánk beérkezett panaszok fokozott figyelembevételével törekszünk arra, hogy Ügyfeleink érdekében javítsuk szolgáltatásaink és termékeink minőségét, ezáltal növelve Ügyfeleink elégedettségét. Célunk, hogy minden panaszt alaposan és a lehető legrövidebb időn belül kivizsgáljunk, és minden esetben megfelelő, részletes választ adjunk, illetve a megalapozott panaszokat a leggyorsabban orvosoljuk. Amennyiben a panaszügy kivizsgálása hosszabb időt vesz igénybe, akkor Ügyfeleinket az ügyintézés során is tájékoztatjuk arról, hogy a panaszkezelési folyamat hol tart, és mikorra várható megalapozott válaszunk. Bár az erre vonatkozó jogszabályok 30 napot biztosítanak a panaszügyek érdemi kivizsgálására és megválaszolására, munkatársaink fokozottan odafigyelnek arra, hogy Ügyfeleink az egyszerűbb esetekben ennél lényegesen rövidebb idő alatt választ kapjanak.

Észrevételeiket, panaszaikat az alábbi módon juttathatják el hozzánk:

Személyesen: a véleményeket és észrevételeket Ügyfélszolgálati Irodánkban jelenthetik be. A személyes látogatás során kitölthetik és leadhatják munkatársainknak a kérésre átadott ügyfélszolgálati kérdőívet és az esetlegesen felmerülő panasz esetén a panaszbejelentő nyomtatványt is.

Irodánk címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.

Nyitvatartásunk:

  • hétfő-kedd-szerda : 08:00-17:00
  • csütörtökön hosszabbított nyitvatartás: 08:00-20:00
  • péntek: 08:00-15:00

Személyes ügyintézéshez telefonon vagy elektronikusan az klientskyservis@cig.eu címen is tudnak időpontot foglalni.

Telefonon: telefonos ügyfélszolgálatunk munkaidőben elérhető a +421-233-057-830 számon. Telefonon történt bejelentés esetében munkatársaink kérhetik a panaszbeadvány írásos megerősítését.

Emailben: klientskyservis@cig.eu

Levélben vagy faxon: leveleiket Ügyfeleink a 1502 Budapest, Pf. 516 címre vagy a +36-1-247-2021 számra küldhetik, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Ügyfélszolgálati osztály nevére. A hatékonyabb ügyintézés érdekében minden esetben szükségünk van az Ügyfél személyazonosító alapadataira, illetve a meglévő biztosítás(ok)kal kapcsolatos adatokra (kötvényszám, szerződésszám, ajánlatszám).

A panaszok nyilvántartása:

A biztosító az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről egyedileg azonosítható módon elektronikus nyilvántartást vezet, ami tartalmazza

  • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
  • a panasz benyújtásának időpontját,
  • a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
  • az előző pont szerinti intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, továbbá
  • a panasz megválaszolásának időpontját.

Amennyiben a Társaságunk által küldött válaszban foglaltakkal nem tekinti panaszát rendezettnek, úgy az alábbi szervekhez fordulhat:

A fogyasztónak minősülő ügyfél – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy – a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a létrejött szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívül rendezését kérheti a Pénzügyi Békéltető Testülettől (1525 Budapest, Pf. 172). Fogyasztónak nem minősülő ügyfél, illetőleg jogszabálysértés esetén a fogyasztó panaszával a Magyar Nemzeti Bankhoz (1534 Budapest, BKKP Pf.: 777) is fordulhat, illetve igényét bírósági úton – a helyi bíróságokra tartozó ügyekben – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon is érvényesítheti.

Köszönjük, hogy Társaságunkat megtisztelte bizalmával és biztosítási szerződésének kezelését ránk bízta!