> Főoldal | Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A www.cig.hu, www.cig.eu, www.pannoniatozsde.com, www.cigromania.eu, www.cigromania.ro, www.pannoniabiztositas.hu, www.pannoniabiztositas.eu, www.pannoniabiztosito.hu, www.pannoniabiztosito.eu, www.pannoniaalkony.hu, www.pannonia-alkony.hu, www.alkonybiztositas.hu, www.pannonialife.hu és a www.pannoniatozsde.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk

Az CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. felelősséget nem vállal.

Az CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. weboldalain megjelenő más oldalakra mutató linkekért, az azok által elérhető oldalak tartalmáért sem erkölcsi sem anyagi felelősséget nem vállal.

Az CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. nem vállal felelősséget a weboldalain, és az ezeken megjelenő linkek által elérhető más oldalakon publikált, idegen nyelvből lefordított szövegekben esetlegesen előforduló fordítási hibákért, pontatlanságokért.

Az CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalai használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Személyes adatok és a biztosítási titok védelme

1. A biztosítási titok védelméről

A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 155. §-a értelmében a biztosító és biztosítási ügynöke jogosult kezelni a biztosított (a szerződő) kedvezményezett, és a károsult (továbbiakban ügyfél) személyes adatait, valamint a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással összefüggő, a törvényben rögzített adatokat.

Különleges személyes adatok kezeléséhez illetőleg a személyes adatok külföldi adatkezelőhöz továbbításához az ügyfél írásbeli hozzájárulása szükséges.

A biztosító, mint adatkezelő az adatok feldolgozásával az alábbi táblázatban felsorolt szervezeteket bízza meg, amelyek az adatokat nyilvántartják:

Cégnév Székhely Adószám
Advance Medical Hungary Kft. 1085 Budapest, Baross u.22. 13613782242
BEST DOCTORS Services  S.L.U. 28010 Madrid, Calle Almagro nº 36, Spanyolország 83870212
Carriere Biztonsági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1071 Budapest, Dózsa György út 34. 12074839242
CIG Pannónia Szolgáltató Központ Kft. 1033 Budapest, Flórián tér. 1. 14507517441
CREDITEXPRESS Magyarország Kft 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187 11812630242
DEKRA-EXPERT Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. 12217351241
DIALOG-PLUSZ Számítástechnikai Kft. 1137 Budapest, Katona József u. 14 10606494241
Díjbeszedő Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107. 10805246243
Díjbeszedő Nyomda Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. 12369692243
Equilor Befektetési Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u 2/C 10379925241
EX-ID Zrt. 1133 Budapest, Váci út. 76. 4. em 23946862241
FOLD-R Első Magyar Külsőerőforrás Biztosító és Adatfeldolgozó Zrt 1116 Budapest, Építész u.u. 26. 11866684213
Inphone Kft 1118 Budapest, Rétköz u. 5. 12112603243
Linea Verde Kft. 1181 Budapest, Bezerédi utca 13. 23811674243
Medicover Egészségközpont Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u 5. 10895986241
NEVADA 523 Hírügynökségi Kft 1144 Budapest, Rákosfalva park 3/c. 13240660342
Online IT Consulting Kft. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 1-3. 13496665242
Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. 1072 Budapest, Nyár utca 12. 23452941242
QUANTIS Investment Management Zrt. 1051 Budapest, József nádor tér 5. 14388080244
TipoDirekt S.R.L. 400006 Kolozsvár, Fabricii utca 93-103, Románia 16723187
Virtual Call Center Kft. 1027 Budapest, Csalogány u. 23-33. 13915571241

A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások teljesítése során igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtásához a megbízott speciális szakértelmére van szükség. A kiszervezett biztosítási tevékenységet végző megbízott személyes adatokat kezel és a törvény alapján titoktartásra kötelezett.

A biztosító saját, illetve megbízottja tevékenysége során tudomására jutott, biztosítási titoknak minősülő adatokat a Bit.-ben meghatározott eseteket kivéve, csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott.

Az ügyfél a saját személyes nyilvántartott adatairól jogosult tájékoztatást kapni, kérésére ezeket a biztosító nyilvántartásában módosítja.

2. Az adatvédelmi alapelvekről általában

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a www.cig.hu, www.cig.eu, www.pannoniatozsde.com, www.cigromania.eu, www.cigromania.ro, www.pannoniabiztositas.hu, www.pannoniabiztositas.eu, www.pannoniabiztosito.hu, www.pannoniabiztosito.eu, www.pannoniaalkony.hu, www.pannonia-alkony.hu, www.alkonybiztositas.hu, www.pannonialife.hu és a www.pannoniatozsde.hu című weboldalán is kiemelt figyelmet szentel ügyfelei és a weblap ügyfélnek nem minősülő minden látogatója (a továbbiakban együtt: felhasználók) személyes adatai védelmének. Személyes adatnak minősül a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. kizárólag az online szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók esetében kéri bizonyos adatok rendelkezésére bocsátását. Ezeket az adatokat is csak olyan mértékben, amennyiben az a felhasználó által igénybe vett, illetve kért szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. az adatokat csak akkor tárolja, ha ehhez a felhasználó hozzájárul. A hozzájárulást megadottnak tekinti, ha valamely adatbeviteli űrlap alján a felhasználó, az adattárolásra vonatkozó figyelem felhívás mellett elhelyezett küldés gombra kattint. A megadott személyes adatokat a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. az érintett felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül senkinek nem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. minden eszközzel gondoskodik az adatok védelméről.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. kijelenti, hogy tiszteletben tartja a felhasználók bizalmas információit, a tudomására jutó, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezeli és azokat kizárólag szolgáltatásai fejlesztéséhez, valamint statisztika készítéséhez használja fel. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ésszerű ellenőrzést biztosít azon személyes adatok, információk felett, amelyeket a felhasználók megosztanak vele.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a felhasználókról megszerzett adatok felhasználása mindenkor megfeleljen a hatályos magyarországi jogszabályoknak. Az adatvédelmi elvek kialakításakor – a már hivatkozott biztosítási törvényen kívül – a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28.-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt.