> Főoldal | Hírek

Hírek

Értesítés eszközalap választék módosításáról
vissza

Értesítés eszközalap választék módosításáról

Tisztelt Ügyfeleink!        

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. folyamatosan arra törekszik, hogy ügyfelei számára a lehető legszélesebb körű szolgáltatásokat biztosítsa minél magasabb szinten. Ennek érdekében Társaságunk felülvizsgálta az általa kínált eszközalapok körét, és annak módosítása mellett döntött. Ennek keretében több, azonos befektetési területre koncentráló és (közel) azonos befektetési politikával rendelkező eszközalap összevonásra kerül a hatékonyabb működés céljából, így az egyes alapok nettó eszközértékének növekedésével arányaiban kisebb költségek mellett tudnak tovább működni az eszközalapok, mely által a magasabb hozam elérésére lehetnek képesek. A fenti módosításoknak megfelelően 2015.07.01-i hatállyal Társaságunk bezár több eszközalapot, melyek helyett egyúttal új, azonos befektetési területre koncentráló befektetési eszközalapot is bevezetünk. A pontos részleteket az 1. pont tartalmazza. Jelen módosítások kizárólag az Euró Alapú SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítási szerződéseket érintik.

1.    Eszközalap-kínálat változása

a.    Eszközalapok cseréje azonos befektetési stratégiájú eszközalapokra
A korábban részletezett eszközalap-összevonások miatt technikai jellegű cserét hajtunk végre szerződéséhez elérhető egy eszközalap esetén: a korábban szerződéséhez elérhető eszközalap 2015.07.01-én bezárásra kerül, és helyette új, azonos befektetési stratégiát és kockázatokat tartalmazó eszközalap kerül bevezetésre. Az eszközalap cseréjére az eszközalapok összevonása miatt van szükség, az eszközalap cseréje a mögöttes befektetésekre nincs hatással. Az eszközalapok összevonásával az egyes eszközalapok nettó eszközértékének növekedésével arányaiban kisebb költségek mellett tudnak tovább működni az eszközalapok, mely által a magasabb hozam elérésére lehetnek képesek. A módosítás keretében Társaságunk bezárja az Euró Alapú Oroszországi Részvény Eszközalapot, és helyette bevezeti az Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalapot.

A fentieken túl egy további eszközalap-cserét hajtunk végre ugyanezen időpontban. Az Euró Alapú Latin-amerikai Részvény Eszközalap helyett az Euró Alapú Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalapot vezetjük be, mely szintén a megszűnő eszközalappal azonos befektetési területre koncentrál.
A megszűnő eszközalapokból a tőke - ellenkező rendelkezés hiányában - a hozzá kapcsolódó (közel) azonos befektetési politikájú eszközalapba kerül át. Az eszközalapok megszűnésével, az új eszközalapok bevezetésének menetével, és a kapcsolódó tőketranszferrel kapcsolatos részleteket a 2-4. pontok tartalmazzák.
A biztosító által kínált eszközalapok befektetési politikáinak és stratégiai összetételeinek, valamint az eszközalapokra jellemző kockázatoknak a bemutatása - így az új eszközalapokkal kapcsolatos részletes információ is - ide kattintva  érhető el.  Ugyanitt megtalálhatók a befektetési politika általános, minden eszközalapra vonatkozó szabályai.

2.    Befektetési egységek áthelyezése a megszűnő eszközalapból

A biztosító a megszűnő eszközalapok tekintetében utoljára 2015.06.29-ra (hétfőre) vonatkozóan jegyez árfolyamot és nettó eszközértéket, és a 2015.06.30-án esedékes, az eszközalapokat érintő tranzakciókat még végrehajtja.
A biztosító, ellenkező tartalmú rendelkezés hiányában, 2015.07.01-én a megszűnő eszközalapokban található összes befektetési egység 2015.06.29-i árfolyamon számolt aktuális értékét az 1. pontban megjelölt eszközalapokba helyezi át. A biztosító befektetési egységeinek megvásárlásakor az új eszközalap 2015.06.29-i árfolyamát használja. A biztosító a 2015.07.01-én így végrehajtott befektetési egység áthelyezésért költséget nem számol fel.

Önnek 2015.06.16-ig van lehetősége rendelkezni arról, ha a megszűnő eszközalapokban található befektetési egységeit az I. pontban foglaltaktól eltérően kívánja befektetni. Az ezen időpontig a biztosítóhoz beérkezett, első olyan eszközalap-váltási kérelmet, ahol Ön a megszűnő eszközalapban található összes befektetési egységének áthelyezéséről rendelkezik, a biztosító költségmentesen hajtja végre.

3.    Automatikus díjátirányítás

Amennyiben 2015.07.01-én a szerződésének aktuális, a rendszeres és/vagy eseti befizetésekre vonatkozó díjmegosztási rendelkezésében szerepel valamely megszűnő eszközalap, a biztosító automatikusan díjátirányítást kezdeményez a megszűnő eszközalaphoz tartozó új eszközalapba (ld. 1. pont), s a 2015.07.01-ét követően beérkezett befizetéseknek az uralkodó díjmegosztási rendelkezés alapján a megszűnő eszközalap(ok)hoz rendelt részét az új eszközalap(ok)ba helyezi el. 2015.07.01-ét követően nem adható olyan díjmegosztási / díjátirányítási rendelkezés, melyben szerepel megszűnő eszközalap.

4.    Pannónia Navigátor szolgáltatás működésének változása

A Navigátor szolgáltatás vonatkozásában a megszűnő eszközalapok helyét a helyettük bevezetésre kerülő új eszközalapok veszik át a vonatkozó automatikus díjátirányításon keresztül. A megszűnő eszközalapok helyett bevezetett új eszközalapok esetén a mozgóátlag és toleranciasáv azonos a megszűnő eszközalapokéval.


5.    Teendők összefoglalója

Amennyiben Önnek van befektetése megszűnő eszközalapban, vagy szerepel díjmegosztási arányában egy vagy több megszűnő eszközalap, azonban elégedett a helyettük bevezetett új eszközalapokkal, úgy Önnek nincs további teendője, a Biztosító automatikusan végrehajtja az eszközalap-váltásokat és díjátirányításokat. Amennyiben a Navigátor szolgáltatás érvényben volt valamely megszűnő eszközalapra vonatkozóan, a Navigátor szolgáltatás a helyette bevezetett új eszközalapra továbbra is érvényben lesz.
2015.06.16-ig van lehetősége rendelkezni arról, ha a megszűnő eszközalapokban található befektetési egységeit az I. pontban foglaltaktól eltérően kívánja befektetni. Ha az aktuális díjmegosztási rendelkezésében szerepel egy vagy több megszűnő eszközalap, azonban a jövőben nem a helyettük bevezetett új eszközalap(ok)ba szeretné díjait fektetni, úgy a biztosítóhoz eljuttatott díjátirányítási kérelemmel kérheti ennek módosítását. Az aktuális díjmegosztási rendelkezés módosításával a Navigátor szolgáltatás is csak az új rendelkezésben szereplő eszközalapokra vonatkozóan fog automatikus eszközalap-váltásokat végrehajtani.


Amennyiben további információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal biztosítási szerződésének közvetítőjéhez, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.