> Home | Despre noi | Strategia

Strategia

Strategia autentică a companiei de asigurări CIG Pannónia Life Insurance se bazează pe cunoştinţele profesionale ale managerilor cu experienţă, pe paleta bogată de produse, în continuă dezvoltare, precum şi pe reţeaua proprie de valorificare, în extindere dinamică.

Compania noastră, singura societate de asigurări de viaţă cu acţionariat ungar, promovează răspândirea în societate a principiului grijii faţă de sine şi faţă de rudele apropiate, prin serviciile sale de înaltă calitate contribuie la dezvoltarea culturii de asigurare şi financiare în Ungaria şi ţările Europei de Est şi Centrale. Ca societate de asigurări ungară reacţionează rapid la cerinţele locale şi oferă produse personalizate, creează locuri de muncă în ţară, plăteşte impozit acestei ţări. Un element important al strategiei noastre este punerea în aplicare a principiului reciprocităţii: acţionarii noştri să devină clienţi, iar clienţii noştri să devină acţionari. Acest scop a fost urmărit prin emisiunea publică a acţiunilor CIGPANNONIA şi listarea lor pe Bursa de Valori din Budapesta în anul 2010.

Compania, cu puterea credibilităţii şi exemplul dat de fondatori, cu un management eficient, doreşte să ofere clienţilor săi servicii adaptate la cerinţele regiunii, la cel mai înalt nivel care se poate atinge pe piaţă. În concordanţă cu strategia Oceanului Albastru, care stimulează inovarea continuă şi creează avantaje concurenţiale, urmăreşte în permanenţă procesele de pe piaţă şi îşi dezvoltă portfoliul de produse.

Produsele şi serviciile noastre oferă soluţii sigure pentru cerinţele clienţilor noştri apărute în diferite situaţii de viaţă. Astfel, am avut în vedere importanţa grijii pentru copii, posibilitatea de a face economii, sprijinul la întemeierea familiei, crearea siguranţei financiare după ieşirea la pensie. Produsele noastre oferă şi angajatorilor, cu gândire responsabilă, posibilitatea de a se îngriji de angajaţii lor, de a-i încuraja colectiv sau individual să muncească eficient.

Alături de o activitate cu succese pe plan intern dorim să dezvoltăm şi o prezenţă în creştere dinamică şi stabilă pe termen lung în regiunea Europei Centrale şi de Est, unde subdezvoltarea pieţei asigurărilor de viaţă se asociază cu un potenţial puternic de creştere. În prezent oferim produsele noastre în cadrul unor servicii transfrontaliere în România şi Slovacia prin intermediul filialelor partenerului nostru strategic BROKERNET și prin partenerul nostru Sc. Economy Consulting Group RO.

Managementul acordă o importanţă deosebită atingerii obiectivelor acţionarilor, maximizării valorii pentru acţionari, desfăşurării unei activităţi profitabile şi eficiente sub aspectul costurilor. Colegii noştri sunt specialişti cu experienţă în domeniul asigurărilor şi financiar, şi muncesc cinstit şi cu profesionalism pentru atingerea obiectivelor propuse. Ca un asigurator atent, inovativ, care acordă importanţă familiei, de încredere, cu succese, oferim clienţilor noştri prin reţeaua consultanţilor cu înaltă calificare şi în număr mare, servicii de asigurare complete, de înaltă calitate. Scopul nostru este ca prin servicii excelente, cu o administrare şi un management eficient şi cu o reţea de consultanţi de încredere să ajungem lideri pe piaţa regională şi Compania noastră să devină deja profitabilă într-un termen mediu.

Viziunea noastră este ca CIG Pannónia Life Insurance, ca jucător major pe piaţa de asigurări a Europei Centrale şi de Est, să reprezinte un simbol al siguranţei şi prosperităţii în faţa clienţilor şi a partenerilor de afaceri satisfăcuţi cu serviciile noastre, cât şi a opiniei de specialitate din Ungaria şi străinătate..