> Home | Despre noi | Rezultate

Rezultate

De la constituire, CIG Pannónia Life Insurance a reuşit să obţină rezultate deosebite în afaceri şi a devenit lideră de piaţă în mai multe segmente.

După începerea activităţii la sfârşitul lunii mai 2008, Compania noastră a depăşit de cinci ori venitul din prime preconizat de 800 milioane de forinţi, încheind exerciţiul financiar scurt cu valoarea de 4 miliarde de forinţi. În cel de-al treilea trimestru a devenit lideră de piaţă în privinţa primei medii anuale a asigurărilor de viaţă de tip unit-linked cu caracter de investiţie, cu plata  eșalonată a primelor, nou valorificate, iar în cel de-al patrulea trimestru a devenit lideră şi în aspectul numărului asigurărilor de acest gen nou încheiate.

În 2009 a devenit lideră de piaţă atât în privinţa sumei totale a primelor, cât şi a primei medii anuale a asigurărilor de tip unit-linked cu caracter de investiţie cu plata eșalonată a primelor. Venitul din prime în valoare totală de 12 miliarde de forinţi a însemnat o cotă de piaţă de cca. 3 procente pe piaţa de asigurare din Ungaria.

În 2010 Compania a dublat venitul din prime realizat în anul precedent, atingând o valoare de 25,8 miliarde de forinţi, iar prin aceasta cota sa de piaţă în Ungaria a crescut la 5,8 procente. Creşterea venitului brut din prime s-a datorat în principal creşterii semnificative a noilor vânzări la asigurările de viaţă de tip unit-linked cu caracter de investiţie şi primelor de reînnoire ale portofoliilor deja existente. În 2010 suma primelor celor peste 17.000 de asigurări de tip unit-linked valorificate a fost de 10,2 miliarde de forinţi, iar prima medie anuală a contractelor a fost de 590.000 forinţi. În segmentul asigurărilor de viaţă de tip unit-linked cu caracter de investiţie nou valorificate Compania noastră a atins o cotă de piaţă de 20 de procente, întărindu-şi poziţia de lideră de piaţă.