> Home | Despre noi | Istoria

Istoria

La constituirea Companiei noastre, actorii determinanţi ai pieţei de asigurare ungare erau firme multinaţionale. Deci a fost nevoie de o societate cu acţionariat ungar şi cu management ungar.

Compania a fost constituită în 26 octombrie 2007 cu denumirea de CIG Közép-európai Biztosító Zrt. (CIG Societate de Asigurare pentru Europa Centrală SA.) de personalităţi cunoscute şi recunoscute ale vieţii publice ungare, incluzând şi specialişti ungari în domeniul asigurărilor. Preşedintele consiliului de supraveghere care reprezintă acţionarii este domnul Zsigmond Járai, fost ministru de finanţe şi preşedinte al băncii centrale, iar preşedintele consiliului de administraţie domnul Béla Horváth, anterior manager al mai multor societăţi de asigurare lidere în Ungaria. Din data de 18 aprilie 2012, poziția de CEO este exercitat de Dr. Ottó Csurgó, care de asemenea este CEO al companiei CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

Predecesorul istoric al societăţii noastre este Prima Asociaţie Ungară de Asigurare Generală, înfiinţată în 1857 de Henrik Lévay. Şi atunci, ca de altfel şi acum pe piaţa asigurărilor a lipsit o societate de asigurare care să se bucure de suportul şi finanţarea privată a unor personalităţi ungare recunoscute şiautentice, care să aibă un management ungar, să fie focusată pe piaţa internă. Şi atunci, ca de altfel şi acum a fost nevoie de specialişti care cunosc în profunzime  situaţia economică, oportunităţile pieţei de asigurare, care au cunoştinţele profesionale organizatorice necesare pentru a construi o societate de asigurare, recunoscuţi, ale căror rezultate de până atunci pot convinge acţionari importanţi să se alinieze iniţiativei de fondare a companiei. Acest rol a fost asumat de domnul Béla Horváth, cel care a vizionat, a fondat Compania şi este primul ei preşedinte, al unei societăţi de asigurare ungare a secolului XXI care doreşte să-şi urmeze predecesorul istoric.

Compania noastră şi-a început activitatea de valorificare pe piaţa ungară la 26 mai 2008 cu reţea proprie, cu intermediari dependenţi şi independenţi, respectiv cu agenţii de brokeraj. Am început o colaborare de importanţă majoră cu cel mai mare intermediar financiar independent din Ungaria, cu grupul BROKERNET, managerii acestuia s-au implicat şi ca acţionari fondatori în constituirea Companiei noastre. Acordul de cooperare strategică a celor două părţi, încheiat în iulie 2008, a fost reînnoit în mai multe rânduri. (Prezentarea partenerilor în partea următoare.)

Ca un prim pas al expansiunii regionale, în mai 2009 Compania noastră a început valorificarea produselor sale în România, iar apoi în septembrie 2010 şi în Slovacia.